เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อความสันติสุขและปรองดอง

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 1014 คน

เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเทศบาลสัญจร เพื่อความสันติสุขและปรองดอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในตำบล ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ ศาลาธรรมโฆษณ์  วัดศรีบุญเรือง  ตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย  เป็นประธานในการเปิดโครงการ  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้อำนวยการ รพ.สต  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาล  และประชาชน  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งสิ้น 117  คน  

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 276,126
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน