เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหามหาราชินี

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 820 คน

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ทรงมีคุณูปการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนตำบลสันทราย  โดยมีนายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์ นายเทศมนตรีตำบลสันทราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีประชาชนตำบลสันทรายเข้าร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 276,126
วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน