COUNTER
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU - เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 767 คน

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศให้ปี 2554-2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการฝาง  ร่วมกับเทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัย โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 %  เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทราย  โดยมี  นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย  นายสงกรานต์  ถิ่นคำ  ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการฝาง  ร้อนตำรวจเอกนภดล  ตันมาดี สารวัตรจราจร  สถานีตำรวจภูธรฝาง นายธีระภัทร์  ผิวสวัสธ์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง และ นายณัฐวุฒิ  เกิดมงคล หัวหน้าหมวดการทางฝาง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ทั้งนี้เทศบาลตำบลสันทรายได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลสันทรายตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน โดยมีการบังคับให้ทุกคนภายในองค์กรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยและสามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลงได้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 264
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 582
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 1,555
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 6,196
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 9,958
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 254,415
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 24 ท่าน