เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ เตรียมความพร้อมของเทศบาลตำบลสันทรายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 754 คน

เนื่องด้วย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบรูณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง โดยที่ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลักมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กัน การกำหนดการก้าวไปสู่ประชาคมเป็นวาระแห่งชาติ จึงควรครอบคลุมทั้งสามเสา เพื่อประกอบกันเป็นประชาคมอาเซียนที่ครบถ้วนสมบรูณ์ โดยมีคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเป็นกลไกระดับประเทศในการประสานการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าในภาพรวมทุกเสา และมีหน้าที่สำคัญในการผลักดันและสนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558

            สำหรับการเตรียมความพร้อมของเทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน  เนื่องจากประชาคมอาเซียนมีกลุ่มสมาชิกด้วยกันทั้งสิ้น 10 ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีภาษาประจำชาติเป็นภาษาหลักและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารกัน  จึงได้จัดโครงการ การเตรียมความพร้อมของเทศบาลตำบลสันทรายเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลสันทราย โดยให้พนักงานเทศบาลตำบลสันทรายทุกคนเรียนรู้และฝึกพูดภาษาอาเซียน 10 ประเทศ และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นใช้ภาษากลางและเป็นภาษาสากล โดยมีแนวทางคือ พนักงานของเทศบาลตำบลสันทราย  ต้องทักทายกันเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่ 10 ประเทศ อาเซียน ซึ่งเรียนรู้ในระดับขั้นพื้นฐานก่อน เป็นการเริ่มต้น และพัฒนาระดับขั้นขึ้นเรื่อยๆจนชำนาญ   โดยจะเริ่มโครงการในวันที่ จันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพรัอมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน ปีพ.ศ. 2558 นี้

aec1.jpgace2.jpg

 

 สามารถศึกษาคำศัพท์เพิ่มเติมได้ที่ เมนูศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-ภาษาอาเซียน เว็บไซต์ www.sansaifang.go.th

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 0
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 0
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 0
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 276,126
วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2562
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน