COUNTER
เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน - เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน

ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 410 คน

      เทศบาลตำบลสันทราย ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558 โดยยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558-31 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  เทศบาลตำบลสันทราย ยกเว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-883726 ต่อ 14

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์คุณสมบัติและแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่นี่

1.หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์-1

2.ฟอร์ม ดร.01-ดร.08.2 และฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 

 

02-09-58-5.jpg

02-09-58-3.jpg

02-09-58-4.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 264
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 582
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 1,555
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 6,196
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 9,958
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 254,415
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 24 ท่าน