COUNTER
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสันทราย - เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสันทราย

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 273 คน

นายกธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสันทราย (ศรส.)  โดย มีท่านดร.พระครูศรีสิทธิพิมล เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาธรรมโฆษณ์ วัดศรีบุญเรือง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสันทรายได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559- 27 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุตำบลสันทราย เป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม ตลอดจนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน  โดยในรุ่นที่ 1 นี้ มีผู้จบการศึกษาทั้งสิ้น 70 คน 

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่  Facebook-create.png

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 31
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 264
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 582
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 1,555
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 6,196
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 9,958
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 254,415
วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2561
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 24 ท่าน