COUNTER
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 20 คน

เทศบาลตำบลสันทราย จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายเปนประธานในพิธีเปิดโครงการ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมชาย เกตะมะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 231
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 263
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 1,972
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 2,477
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 8,131
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 8,894
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 265,244
วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 2 ท่าน