เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเทศบาลสัญจร เพื่อความสันติสุขและปรองดอง

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 1241 คน

เทศบาลตำบลสันทราย  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเทศบาลสัญจร เพื่อความสันติสุขและปรองดอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้าน/ชุมชนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในตำบล ตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ ศาลาธรรมโฆษณ์  วัดศรีบุญเรือง  ตำบลสันทราย  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย  เป็นประธานในการเปิดโครงการ  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน  ผู้อำนวยการ รพ.สต  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาเทศบาล  และประชาชน  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ทั้งสิ้น 117  คน  

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 52
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 167
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 153
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 897
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 47,505
วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน