เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

สถานที่จัดกิจกรรม: สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย, วันที่จัดกิจกรรม: พุธ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562 ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 42 คน

วันที่ 4 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสันทรายจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีนายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มีความรู้และเข้าใจกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องต่อไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 55
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 381
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 382
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1,335
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,837
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 54,903
วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน