เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหามหาราชินี

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 888 คน

เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ทรงมีคุณูปการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนตำบลสันทราย  โดยมีนายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์ นายเทศมนตรีตำบลสันทราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีประชาชนตำบลสันทรายเข้าร่วมปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 23
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 94
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 133
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 434
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 743
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 35,430
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน