เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ เตรียมความพร้อมของเทศบาลตำบลสันทรายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 822 คน

เนื่องด้วย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบรูณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง โดยที่ประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลักมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กัน การกำหนดการก้าวไปสู่ประชาคมเป็นวาระแห่งชาติ จึงควรครอบคลุมทั้งสามเสา เพื่อประกอบกันเป็นประชาคมอาเซียนที่ครบถ้วนสมบรูณ์ โดยมีคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติเป็นกลไกระดับประเทศในการประสานการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าในภาพรวมทุกเสา และมีหน้าที่สำคัญในการผลักดันและสนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558

            สำหรับการเตรียมความพร้อมของเทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และด้านการติดต่อสื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกัน  เนื่องจากประชาคมอาเซียนมีกลุ่มสมาชิกด้วยกันทั้งสิ้น 10 ประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีภาษาประจำชาติเป็นภาษาหลักและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารกัน  จึงได้จัดโครงการ การเตรียมความพร้อมของเทศบาลตำบลสันทรายเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ให้แก่พนักงานเทศบาลตำบลสันทราย โดยให้พนักงานเทศบาลตำบลสันทรายทุกคนเรียนรู้และฝึกพูดภาษาอาเซียน 10 ประเทศ และ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นใช้ภาษากลางและเป็นภาษาสากล โดยมีแนวทางคือ พนักงานของเทศบาลตำบลสันทราย  ต้องทักทายกันเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเน้นที่ 10 ประเทศ อาเซียน ซึ่งเรียนรู้ในระดับขั้นพื้นฐานก่อน เป็นการเริ่มต้น และพัฒนาระดับขั้นขึ้นเรื่อยๆจนชำนาญ   โดยจะเริ่มโครงการในวันที่ จันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพรัอมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใน ปีพ.ศ. 2558 นี้

aec1.jpgace2.jpg

 

 สามารถศึกษาคำศัพท์เพิ่มเติมได้ที่ เมนูศูนย์ข้อมูลข่าวสาร-ภาษาอาเซียน เว็บไซต์ www.sansaifang.go.th

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 51
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 51
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 197
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 277
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 747
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 605
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 37,048
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค. 2562
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน