เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในครัวเรือนยากจน

ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 698 คน

      เทศบาลตำบลสันทราย ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559)และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2558 โดยยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2559) ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558-31 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  เทศบาลตำบลสันทราย ยกเว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-883726 ต่อ 14

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์คุณสมบัติและแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่นี่

1.หลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์-1

2.ฟอร์ม ดร.01-ดร.08.2 และฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 

 

02-09-58-5.jpg

02-09-58-3.jpg

02-09-58-4.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 23
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 94
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 133
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 434
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 743
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 35,430
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน