เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมประธานกีฬาทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการแข่งขันกีฬา ภายใต้โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สถานที่จัดกิจกรรม: ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, วันที่จัดกิจกรรม: พุธ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 15 คน

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลสันทราย โดยนายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย มอบหมายให้นายศรีทน คำภีระ รองนายกเทศมนตรี นายสมชัย ใจคำ รองนายกเทศมนตรี นายสมคิด บุญอุตร เลขานุการนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลตำบลสันทราย ได้จัดการประชุมประธานกีฬาทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการแข่งขันกีฬา ภายใต้โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 82
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 109
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 230
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 623
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 2,333
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,928
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 102,133
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน