เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสันทราย

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 623 คน

นายกธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสันทราย (ศรส.)  โดย มีท่านดร.พระครูศรีสิทธิพิมล เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ศาลาธรรมโฆษณ์ วัดศรีบุญเรือง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสันทรายได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559- 27 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุตำบลสันทราย เป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม ตลอดจนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน  โดยในรุ่นที่ 1 นี้ มีผู้จบการศึกษาทั้งสิ้น 70 คน 

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่  Facebook-create.png

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 23
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 94
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 133
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 434
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 743
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 35,430
วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2562
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน