เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 121 คน

เทศบาลตำบลสันทราย นำโดย นายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย ผู้นำชุมชน ตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำ บุคลากรของเทศบาลตำบลสันทราย เข้าศึกษาดูงาน ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ระหว่างวันที่ 4 - 6กรกฎาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ธนาคารน้ำใต้ดิน)พัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมทั้งได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ต่อไป

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 23
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 54
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 167
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 155
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 897
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 47,507
วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน