เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันทราย

โดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการในภารกิจของเทศบาลตำบลสันทราย ดังนี้

1.งานด้านโยธา

2.งานด้านการศึกษา

3.งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.งานด้านรายได้หรือภาษี

        รายงานความพึงพอใจของประชาชน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 92
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 391
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 444
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1,459
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,556
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 56,583
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน