เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด จำนวนครั้งที่โหลด
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 22 ม.ค. 64 152
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 8 ธ.ค. 63 132
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 18 พ.ย. 63 80
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 27 ต.ค. 63 77
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 16 เดือนกันยายน.pdf 14 ต.ค. 63 89
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 เดือนสิงหาคม.pdf 8 ก.ย. 63 90
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 14 เดือนกรกฎาคม.pdf 31 ส.ค. 63 74
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 13 เดือนมิถุนายน.pdf 30 ก.ค. 63 96
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 12 เดือนมิถุนายน.pdf 30 ก.ค. 63 79
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 11 เดือน พฤษภาคม.pdf 4 มิ.ย. 63 102
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 10 เดือน พฤษภาคม.pdf 20 พ.ค. 63 118
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 เดือนเมษายน 2563.pdf 27 เม.ย. 63 120
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 เดือนมีนาคม 2563.pdf 27 เม.ย. 63 101
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf 27 เม.ย. 63 91
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 เดือนมกราคม 2563.pdf 27 เม.ย. 63 107
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 เดือนมกราคม 2563.pdf 27 เม.ย. 63 112
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 เดือนธันวาคม 2562.pdf 27 เม.ย. 63 99
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf 27 เม.ย. 63 213
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf 27 เม.ย. 63 104
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2562.pdf 27 เม.ย. 63 134
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 148
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 13 เดือนมิถุนายน 2561.pdf 19 เม.ย. 62 131
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 96
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 11 เดือนเมษายน 2561.pdf 19 เม.ย. 62 106
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 เดือนเมษายน 2561.pdf 19 เม.ย. 62 159
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 8 เดือนมีนาคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 121
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2561.pdf 19 เม.ย. 62 153
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 เดือนมกราคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 111
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 เดือนมกราคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 143
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 เดือนธันวาคม 2560.pdf 19 เม.ย. 62 114
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2560.pdf 19 เม.ย. 62 133
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560.pdf 19 เม.ย. 62 119
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2560.pdf 19 เม.ย. 62 118
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (14:2560).pdf 19 เม.ย. 62 132
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (13:2560).pdf 19 เม.ย. 62 111
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (12:2560).pdf 19 เม.ย. 62 132
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (11:2560).pdf 19 เม.ย. 62 109
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (10:2560).pdf 19 เม.ย. 62 112
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (9:2560).pdf 19 เม.ย. 62 140
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (8:2560).pdf 19 เม.ย. 62 115
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (7:2560).pdf 19 เม.ย. 62 107
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (6:2560).pdf 19 เม.ย. 62 107
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (5:2560).pdf 19 เม.ย. 62 172
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (4:2560).pdf 19 เม.ย. 62 105
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (3:2560).pdf 19 เม.ย. 62 102
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (2:2560).pdf 19 เม.ย. 62 108
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (1:2560).pdf 19 เม.ย. 62 114

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 90
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 103
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 354
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 488
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 468
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 2,095
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 92,073
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน