เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด จำนวนครั้งที่โหลด
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 22 ม.ค. 64 123
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 8 ธ.ค. 63 111
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 18 พ.ย. 63 73
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 27 ต.ค. 63 73
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 16 เดือนกันยายน.pdf 14 ต.ค. 63 84
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 เดือนสิงหาคม.pdf 8 ก.ย. 63 86
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 14 เดือนกรกฎาคม.pdf 31 ส.ค. 63 67
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 13 เดือนมิถุนายน.pdf 30 ก.ค. 63 89
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 12 เดือนมิถุนายน.pdf 30 ก.ค. 63 74
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 11 เดือน พฤษภาคม.pdf 4 มิ.ย. 63 93
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 10 เดือน พฤษภาคม.pdf 20 พ.ค. 63 109
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 เดือนเมษายน 2563.pdf 27 เม.ย. 63 112
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 เดือนมีนาคม 2563.pdf 27 เม.ย. 63 92
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf 27 เม.ย. 63 87
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 เดือนมกราคม 2563.pdf 27 เม.ย. 63 97
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 เดือนมกราคม 2563.pdf 27 เม.ย. 63 106
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 เดือนธันวาคม 2562.pdf 27 เม.ย. 63 95
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf 27 เม.ย. 63 188
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf 27 เม.ย. 63 98
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2562.pdf 27 เม.ย. 63 123
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 138
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 13 เดือนมิถุนายน 2561.pdf 19 เม.ย. 62 126
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 92
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 11 เดือนเมษายน 2561.pdf 19 เม.ย. 62 98
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 เดือนเมษายน 2561.pdf 19 เม.ย. 62 155
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 8 เดือนมีนาคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 113
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2561.pdf 19 เม.ย. 62 133
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 เดือนมกราคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 102
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 เดือนมกราคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 135
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 เดือนธันวาคม 2560.pdf 19 เม.ย. 62 109
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2560.pdf 19 เม.ย. 62 122
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560.pdf 19 เม.ย. 62 107
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2560.pdf 19 เม.ย. 62 111
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (14:2560).pdf 19 เม.ย. 62 121
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (13:2560).pdf 19 เม.ย. 62 104
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (12:2560).pdf 19 เม.ย. 62 129
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (11:2560).pdf 19 เม.ย. 62 105
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (10:2560).pdf 19 เม.ย. 62 107
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (9:2560).pdf 19 เม.ย. 62 133
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (8:2560).pdf 19 เม.ย. 62 111
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (7:2560).pdf 19 เม.ย. 62 103
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (6:2560).pdf 19 เม.ย. 62 104
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (5:2560).pdf 19 เม.ย. 62 162
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (4:2560).pdf 19 เม.ย. 62 102
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (3:2560).pdf 19 เม.ย. 62 98
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (2:2560).pdf 19 เม.ย. 62 103
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (1:2560).pdf 19 เม.ย. 62 109

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 41
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 28
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 69
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 329
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1,032
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,266
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 84,191
วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน