เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อไฟล์ วันที่อัพโหลด จำนวนครั้งที่โหลด
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 22 ม.ค. 64 141
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 8 ธ.ค. 63 121
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 18 พ.ย. 63 76
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 27 ต.ค. 63 77
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 16 เดือนกันยายน.pdf 14 ต.ค. 63 88
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 15 เดือนสิงหาคม.pdf 8 ก.ย. 63 88
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 14 เดือนกรกฎาคม.pdf 31 ส.ค. 63 72
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 13 เดือนมิถุนายน.pdf 30 ก.ค. 63 95
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 12 เดือนมิถุนายน.pdf 30 ก.ค. 63 76
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 11 เดือน พฤษภาคม.pdf 4 มิ.ย. 63 100
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 10 เดือน พฤษภาคม.pdf 20 พ.ค. 63 115
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 เดือนเมษายน 2563.pdf 27 เม.ย. 63 117
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 8 เดือนมีนาคม 2563.pdf 27 เม.ย. 63 98
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf 27 เม.ย. 63 90
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 6 เดือนมกราคม 2563.pdf 27 เม.ย. 63 102
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5 เดือนมกราคม 2563.pdf 27 เม.ย. 63 110
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4 เดือนธันวาคม 2562.pdf 27 เม.ย. 63 97
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf 27 เม.ย. 63 203
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2562.pdf 27 เม.ย. 63 103
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2562.pdf 27 เม.ย. 63 131
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 145
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 13 เดือนมิถุนายน 2561.pdf 19 เม.ย. 62 129
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 95
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 11 เดือนเมษายน 2561.pdf 19 เม.ย. 62 102
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 10 เดือนเมษายน 2561.pdf 19 เม.ย. 62 158
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 8 เดือนมีนาคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 118
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ 2561.pdf 19 เม.ย. 62 150
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 เดือนมกราคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 109
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5 เดือนมกราคม 2561.pdf 19 เม.ย. 62 142
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 เดือนธันวาคม 2560.pdf 19 เม.ย. 62 113
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2560.pdf 19 เม.ย. 62 130
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560.pdf 19 เม.ย. 62 117
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2560.pdf 19 เม.ย. 62 116
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (14:2560).pdf 19 เม.ย. 62 130
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (13:2560).pdf 19 เม.ย. 62 111
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (12:2560).pdf 19 เม.ย. 62 131
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (11:2560).pdf 19 เม.ย. 62 109
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (10:2560).pdf 19 เม.ย. 62 112
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (9:2560).pdf 19 เม.ย. 62 138
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (8:2560).pdf 19 เม.ย. 62 115
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (7:2560).pdf 19 เม.ย. 62 104
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (6:2560).pdf 19 เม.ย. 62 105
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (5:2560).pdf 19 เม.ย. 62 170
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (4:2560).pdf 19 เม.ย. 62 103
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (3:2560).pdf 19 เม.ย. 62 99
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (2:2560).pdf 19 เม.ย. 62 106
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2560 (1:2560).pdf 19 เม.ย. 62 112

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 38
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 301
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 604
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,115
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 88,785
วันอังคาร ที่ 17 พ.ค. 2565
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน