เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 1147 คน

ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศให้ปี 2554-2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการฝาง  ร่วมกับเทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัย โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100 %  เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทราย  โดยมี  นายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย  นายสงกรานต์  ถิ่นคำ  ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์บริการฝาง  ร้อนตำรวจเอกนภดล  ตันมาดี สารวัตรจราจร  สถานีตำรวจภูธรฝาง นายธีระภัทร์  ผิวสวัสธ์  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง และ นายณัฐวุฒิ  เกิดมงคล หัวหน้าหมวดการทางฝาง แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 กรมทางหลวง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ทั้งนี้เทศบาลตำบลสันทรายได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลสันทรายตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน โดยมีการบังคับให้ทุกคนภายในองค์กรสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยและสามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุลงได้

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 51
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 51
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 197
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 277
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 747
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 605
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 37,048
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค. 2562
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน