เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทราย เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยจะได้รับเบี้ยสวัสดิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 90 คน

เทศบาลตำบลสันทราย เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
โดยจะได้รับเบี้ยสวัสดิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
************************************************
#เปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2564
และเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2565

#ผู้ที่สามารถลงทะเบียนในรอบนี้ ได้แก่
* ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนกับเทศบาลมาก่อน
* และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลสันทราย
* ซึ่งผู้สูงอายุต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 และไม่ได้รับสวัสดิการอื่นๆของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#โดยนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เทศบาล ดังนี้
- บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรอื่นที่รัฐออกให้
- ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
- สมุดบัญชีเงินฝาก (กรณีประสงค์โอนเข้าบัญชีธนาคาร)
- หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำขอแทน

#สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม : 053-346873 ถึง 4 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสันทราย.

18.10.64.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 41
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 28
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 69
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 329
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 1,032
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,266
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 84,191
วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน