เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สถานที่จัดกิจกรรม: ณ จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าสถานีตำรวจชุมชนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, วันที่จัดกิจกรรม: พุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564 ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 173 คน

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลสันทราย โดยนายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย นายศรีทน คำภีระ รองนายกเทศมนตรี นายสมชัย ใจคำ รองนายกเทศมนตรี นางทิพย์วิภา จรัสสกลภัทร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายสมศักดิ์ ดวงวาด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสันทราย ได้ดำเนินการจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ กำนันตำบลสันทราย ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสองแคว และบ้านห้วยงูกลาง สถานีตำรวจชุมชนตำบลสันทราย หมวดทางหลวงฝาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร้อย ม.๔ บก.ควบคุมที่ ๒ ฐานปฏิบัติการแม่มาว สมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่จุดอำเภอฝาง ณ จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าสถานีตำรวจชุมชนตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 38
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 301
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 604
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,115
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 88,785
วันอังคาร ที่ 17 พ.ค. 2565
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน