เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗

สถานที่จัดกิจกรรม: ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่, วันที่จัดกิจกรรม: ศุกร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2565 ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 179 คน

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันทราย ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย เป็นประธานกรรมการ , นายศรีทน คำภีระ รองนายกเทศมนตรี , นายสมชัย ใจคำ รองนายกเทศมนตรี , ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล , บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานราชการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๗ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาตำบลสันทราย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 38
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 301
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 604
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,115
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 88,785
วันอังคาร ที่ 17 พ.ค. 2565
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน