เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันทรายทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน

สถานที่จัดกิจกรรม: ณ อาคารสันทรายรวมใจ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่., วันที่จัดกิจกรรม: พุธ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 30 คน

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลสันทราย โดยนายบุญรัตน์ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันทรายทั้ง ๑๗ หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันทราย มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการประกอบอาหารที่ลดปัจจัยเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ลดพฤติกรรมในการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เนื่องจากที่กลุ่มสตรีแม่บ้าน เป็นกลุ่มที่ได้ประกอบกิจกรรมการทำอาหารอย่างสม่ำเสมอ อาทิเช่น การประกอบอาหารในบ้าน หรือประกอบอาหารในประเพณีงานบุญ หรืองานกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่เทศบาลตำบลสันทราย (สป.สช.) ณ อาคารสันทรายรวมใจ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 90
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 103
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 354
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 488
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 468
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 2,095
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 92,073
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน