เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายอ.ฝาง จ.เชียงใหม่

News

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการตำบลสันทราย กิจกรรม "ฝึกอบรมการทำการบูรถุงหอม"

สถานที่จัดกิจกรรม: ณ อาคารสันทรายรวมใจ, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: ทต.สันทราย, เข้าชมแล้ว: 127 คน

เทศบาลตำบลสันทรายจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้พิการตำบลสันทราย กิจกรรม "ฝึกอบรมการทำการบูรถุงหอม" โดยมีนายธนวัฒน์ แสงสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ผู้พิการผู้ดูแลคนพิการในตำบลสันทรายให้มีอาชีพเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้พิการและครอบครัว อีกทั้งให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างกลุ่มผู้พิการในตำบลสันทราย องค์กรภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสันทรายรวมใจ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมวันนี้ ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 39
ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 48
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 109
ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์ที่แล้ว 199
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 562
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว 1,100
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 46,121
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1 ท่าน